Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Oftalmologické kompetenčné centrum Trebišov

Činnosť JZS-očná v NsP Trebišov je zameraná na poskytovanie odbornej starostlivosti pre pacientov s poruchami zraku operačnou mikrochirurgickou a konzervatívnou liečbou.

Odborná očná starostlivosť je poskytovaná na troch odborných ambulanciách a od r. 2003 taktiež formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti poskytujúcej široké spektrum očných operačných mikrochirurgických výkonov pre pacientov na južnom Zemplíne, zahŕňajúc okresy Trebišov, Michalovce, Sobrance, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina a Rimavská Sobota.

Pracovisko disponuje širokou škálou moderných oftalmologických prístrojov, profesionálnym prístupom a vysokou erudíciou lekárov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia. Od decembra  2012 spríjemňujú pacientovi pobyt vynovené a rozšírené priestory pracoviska so zreteľom na zvýšenie komfortu.

Ročne vykonávame približne 3500 výkonov, z toho okolo 2000 operácií sivého zákalu (katarakty). V počte operácií naše pracovisko zaujíma každoročne popredné miesta v celoslovenskom rebríčku.

Od 01.01.2010 bola JZS-očná zaradená medzi 17. aplikačných centier Slovenska, ktoré poskytujú intravitreálnu liečbu antirastovými faktormi (VEGF) pre ochorenia vekom podmienenej degenerácie makuly a diabetickej retinopatie, sietnicových venóznych oklúzií atď

-------------------------------------------------------------------------------------

Ambulantná činnosť
Operačné výkony
Informácie pre pacientov pred operačným výkonom

-------------------------------------------------------------------------------------

Ambulantná činnosť

Vysoko-špecializované ambulancie ponúkajú možnosť širokej škály diagnostických a terapeutických metód.

Základné diagnostické metódy:

 • vyšetrenie zrakovej ostrosti (Snellen optotypy, ETDRS optotypy, LCD optotypy)
 • vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom
 • meranie vnútroočného tlaku (IOT)
 • biomikroskopia predného segmentu
 • meranie optickej mohutnosti vnútroočnej šošovky
 • oftalmoskopia
 • vyšetrenie farbocitu

Špecializované diagnostické a terapeutické metódy:

 • optická koherentná tomografia (OCT) sietnice, zrakového nervu
 • fluorescenčná angiografia (FAG)
 • fotodokumentácia fundus kamerou
 • panfundoskopia
 • gonioskopia
 • ultrazvukové vyšetrenie oka a orbity
 • biometria
 • pachymetria – kontaktná a bezkontaktná
 • vyšetrenie TZN Heidelbergovým retinálnym tomografom (HRT II)
 • meranie hrúbky nervových vláken (RNFL) pomocou OCT
 • laserkoagulácia sietnice
 • spriechodnenie slzných ciest u detí a dospelých (sondáž, prestrek)

Prístrojové vybavenie k špecializovaným vyšetreniam:

 • automatický bezkontaktný tonometer
 • autorefraktokeratometer
 • Snellen, ETDRS, LCD, projekčné optotypy
 • štrbinová lampa - Heidelbergov retinálny tomograf (HRT II) s archivačným systémom
 • OCUSCAN (A-scan, biometria, pachymetria)
 • TOPCON fundus kamera
 • OPKO/OTI OCT-SLO
 • LENSTAR optická biometria
 • OCTOPUS perimetria
 • PASCAL fotokoagulátor sietnice, argónový laser
 • INFINITI mikroskop, fakoemulzifikačný prístroj
 • STATIM sterilizátor
 • Mikroinštrumentárium
  hrt II.jpg   fundus kamera.jpg
 HRT II.Fundus kamera
  ocne.png
biometer.png
 Laserfotokoagulátor sietnice
Optický biometer


Operačné výkony – jednodňová chirurgia oka

Mikrochirurgická liečba zahŕňa široké spektrum operačných výkonov na prednom segmente oka,ošetrenie úrazov predného segmentu ok ,  intravitreálne podávanie liekov a laserfotokoaguláciu sietnice.

Operácie sa vykonávajú na COS (centrálne operačné sály) na 1. poschodí, kde má JZS-očná k dispozícii samostatnú operačnú sálu s odborne vyškoleným personálom. V prípade záujmu pacientov o celkovú anestéziu spolupracujeme s oddelením OAIM.

Spektrum najčastejších výkonov jednodňovej ambulantnej starostlivosti zahŕňa:

 • operácie katarakty (sivého zákalu) s implantáciou vnútroočnej šošovky (VOŠ) najmodernejším spôsobom
 • refrakčné výmeny šošovky
 • operácie sekundárnej katarakty
 • sekundárne implantácie vnútroočných šošoviek
 • intravitreálne podávanie liečiv
 • laserovú koaguláciu sietnice
 • protiglaukómové operácie
 • operácie proti strabizmu (škúleniu)
 • operačné riešenie úrazov oka a jeho okolia
 • operácie spojovkových duplikatúr (pterýgium), nádorov spojovky
 • operácie na slzných cestách
 • plastické operácie postavenia viečok (ektropium, entropium, blefarochalázia)
 • odstraňovanie nádorov z okolia oka a tváre

Sivý zákal - katarakta   

JZS-očná Trebišov sa špecializuje najmä na operačné riešenie katarakty, čo tvorí 90% jej operatívy. Vo všeobecnosti ide o najčastejšie vykonávaný operačný zákrok na ľudskom tele. Princípom zákroku je odstránenie vlastnej šošovky pacienta, ktorú má v oku od narodenia, a jej náhrada šošovkou umelou, ktorá sa implantuje do pôvodného šošovkového púzdra a natrvalo ostáva v oku pacienta. Využívajú sa moderné operačné postupy, miniinvazívne metódy s využitím laserovej a ultrazvukovej techniky a používa sa jednorázový špeciálny zdravotnícky materiál. Od roku 2009 pracovisko využíva na operácie katarakty najmodernejší prístroj v SR s unikátnou a patentovanou metódou Ozil Infinity.

Refrakčné operácie oka   

Od roku 2012 poskytuje pracovisko možnosť refrakčnej operácie oka. Refrakčná operácia šošovky (tzv. CLE/RLE  – clear/refractive lens extraction) je možná u pacientov každého veku (i bez prítomnosti sivého zákalu, pri čírej šošovke) s prítomnou refrakčnou vadou, ako krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus (nerovnomerné zakrivenie optických plôch oka spôsobujúce deformáciu obrazu). Implantáciou vnútroočnej šošovky je možné korigovať, respektíve odstrániť akýkoľvek počet dioptrií, alebo cylindrov/vyrovnanie zakrivenia rohovky/.

Korekcia presbyopie

Pre pacientov nad 40 rokov u ktorých sa nástupom presbyopie (vetchozrakosť) zmenila kvalita videnia do diaľky, alebo blízka a k bežnému životu už potrebujú  okuliare, je určená metóda PRELEX (presbyopic lens extraction)- kedy je pacientovi  pooperovaný šedý zákal a vhodne vybranou implantovanou vnútroočnou šošovkou je umožnené  videnie  blízka na strednú vzdialnosť (napr. počítač) aj diaľky.

Podľa nárokov pacienta na zrakovú ostrosť po operačnom zákroku je možná implantácia viacerých druhov vnútroočnej šošovky:

1. Monofokálna vnútroočná šošovka

Po operácii umožňuje kvalitné videnie len na jednu vzdialenosť – ak pacient vidí do diaľky, na čítanie bude aj pooperačne používať okuliare, a naopak.

2. Torická monofokálna šošovka

Implantáciou torickej monofokálnej šošovky je korigovaný astigmatismus oka (tzv cylindre). Deformácia obrazu, ktorá vzniká pri prechode svetla okom, je odstránená pootočením vnútroočnej šošovky do správnej osi. Po operačnom zákroku je videnie ostré, bez deformácií, avšak kvalitné len na jednu vzdialenosť (diaľka=televízor, alebo blízko=noviny), kým na druhú vzdialenosť je nutné používať okuliare.

3. Multifokálna vnútroočná šošovka

Na rozdiel od monofokálne šošovky poskytuje vysoko kvalitné videni v celom spektre-od videnia na blízko, cez stred, až po videnie do diaľky. To znamená, že pooperačne je pacient zbavený závislosti od okuliarovej korekcie.

4. Multifokálna torická vnútroočná šošovka

Je kompexným riešením u pacienta s presbyopiou a astigmatismom. Pooperačne je pacient nielen úplne zbavený okuliarov, ale zároveň je mu upravená deformácia obrazu, ktorou trpel kvôli nerovnomernému zakriveniu rohovky.


Informácie pre pacientov pred operačným výkonom

1. v  prípade záujmu o operačný zákrok je potrebné podstúpiť komplexné očné vyšetrenie na očnej ambulancii (po odoslaní spádovým očným lekárom, resp.všeobecným lekárom). Po vyšetrení na našej ambulancii Vám bude pridelený termín operácie, budete poučení o benefitoch operačného riešenia a oboznámení so širokou škálou vnútroočných šošoviek
 
2. pred operačným zákrokom:
   - 3 dní pred termínom operácie si aplikujte do oka, ktoré bude operované, antibiotické kvapky, ktoré sme Vám predpísali pri vstupnom vyšetrení
   - 14dní pred termínom operácie si zabezpečte interné predoperačné vyšetrenie, v prípade celkovej anestézie i predanesteziologické vyšetrenie v príslušných spádových ambulanciách

3. v deň operačného zákroku:
    - sa dostavte na pracovisko JZS-očná v čase od  6:00 do 6:30 hod.
    - ak je Vaša operácia plánovaná v lokálnej anestézii, dajte si ľahké raňajky, užijte pravidelnú medikáciu
    - v prípade zákroku v celkovej anestézii sa dostavte nalačno
    - prineste si:
           * pravidelne užívanú medikáciu/lieky
           * pyžamo, župan, papuče
           * základné hygienické potreby
           * preukaz poistenca, občiansky preukaz
           * interné predoperačné vyšetrenie, resp. predanesteziologické vyšetrenie

4. po operačnom zákroku  pacient zotrvá na JZS-očná 3 hodiny a môže odísť domov v sprievode doprovodu - po operácii pacient nesmie šoférovať!
    Pacient má aj možnosť pobudnúť 24 hod. v zariadení JZS očná so zakúpením stravnej jednotky.