Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Pľúcne oddelenie

Pľúcny pavilón má tri poschodia. Ambulantná časť je situovaná na prízemí, lôžková časť je rozčlenená na dve samostatné ošetrovacie jednotky, ktoré sa nachádzajú na druhom  a treťom poschodí. 

Lôžková časť oddelenia disponuje 35 lôžkami, ktoré sú rozdelené na dve samostatné ošetrovacie jednotky. Na druhom poschodí sa nachádza pneumologické oddelenie, na treťom poschodí liečime pacientov s tuberkulózou pľúc (TBC). Lepší komfort pre pacientov zabezpečujú jednoposteľové a dvojposteľové izby s balkónom a vlastným sociálnym zariadením. V blízkej budúcnosti plánujeme zriadiť dve nadštandardné izby na každú ošetrovaciu jednotku.

Liečebné možnosti a výkony:

Poskytujeme komplexnú starostlivosť pacientov so všetkými chorobami dýchacích ciest a pľúc. Diagnostikujeme: nádorové  choroby pľúc a mediastína (pohrudnicová dutina), intersticiálne pľúcne procesy, zápaly pohrudnice a pľúc. Hospitalizujeme pacientov s akútnymi a akútne exacerbovanými chronickými chorobami dýchacieho systému, pacientov s RTG a CT objektivizovanými patologickými procesmi v pľúcnom parenchýme.

Pre pacientov s respiračným zlyhávaním poskytujeme permanentnú liečbu kyslíkom (súčasne pre 12 pacientov). Zabezpečujeme záchyt a prvotnú starostlivosť pľúcnej a mimopľúcnej  tuberkulózy. Úzko spolupracujeme s Národným ústavom tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, Vysoké Tatry.

Pri chirurgickej liečbe  choroby pľúc, pohrudnice a mediastína spolupracujeme s Klinikou hrudnej chirurgie v Košiciach  a Oddelením hrudnej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Zabezpečujeme pneumologickú konziliárnu činnosť pre všetky oddelenia nemocnice. Súčasťou oddelenia je bronchologické pracovisko a ambulancia funkčnej diagnostiky.

Bronchologické  pracovisko:
Realizujeme:

  • diagnostiku všetkých endobronchiálnych procesov
  • odber materiálu - kefková abrázia na cytologické a mikroexcízie na histologické vyšetrenie
  • bronchoalveolárna laváž (BAL)
  • odber materiálu na špecifickú a nešpecifickú flóru
  • bronchoskopia pri krvácaní z dolných dýchacích ciest

Ambulancia funkčnej diagnostiky:

  • štandardné spirometrické vyšetrenie
  • bronchodilatačný test (BDT)
  • pozáťažové spirometrické vyšetrenie

Návštevné hodiny

Pondelok
14:00 – 16:00
Utorok
14:00 – 16:00
Streda
14:00 – 16:00
Štvrtok
14:00 – 16:00
Piatok
14:00 – 16:00
Sobota
14:00 – 16:00
Nedeľa
14:00 – 16:00


Mimo uvedených návštevných hodín, v osobitných prípadoch, sa budeme snažiť vyhovieť Vašim individuálnym požiadavkám.

Chodiaci pacienti môžu využívať na stretnutie s návštevami aj rozľahlý nemocničný park s lavičkami v areáli nemocnice.

Pokyny pre hospitalizovaných pacientov:

Čo potrebujete k hospitalizácii:

Preukaz poistenca, občiansky preukaz, v prípade plánovanej hospitalizácie odporúčanie na hospitalizáciu, osobné veci (pyžamo, domácu obuv, uterák, hygienické potreby).

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Trebišov,a.s.
SNP 1079/76,
075 01 Trebišov

Oddelenie sa nachádza v areáli nemocnice na 2. a 3. poschodí v samostatnej budove, Onkologicko-Pľúcny pavilón (pavilón E).

Primár:                  MUDr. Arpád Bercík
Vedúca sestra:     Mgr. Mária Mülbauerová

Telefonický kontakt:

Oddelenie Pneumológie a ftizeológie (TaPCH)  +421 (0) 56 6660 207
                                                                            +421 (0) 56 6660 366