Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

O nás

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.

Akcionár
Svet zdravia, a.s.

Predstavenstvo
Predseda predstavenstva Marek Duban, MBA, DiS.
Podpredseda predstavenstva Ing. Lenka Smreková, FCCA
Člen predstavenstva Mgr. Ján Janovčík
Člen predstavenstva MUDr. Juraj Bazár
Člen predstavenstva Igor Pramuk, MPH

Dozorná rada

MUDr. Andrej Ferenčík
MUDr. František Michalčík
Ing. Ľubomír Tóda, ACCA
Mgr. Dana Miňová, PhD.
Ing. Jozef Horváth
Róbert Hill, PhD.

Manažment:

Vedenie nemocnice
MUDr. Juraj Bazár - riaditeľ
PhDr. Katarína Šuľáková - námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť
MUDr. Martin Murcko - námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť