Jednodňová zdravotná starostlivosť - očná Trebišov

jednodňová zdravotná starostlivosť očná

Jednodňová zdravotná starostlivosť Jednodňová zdravotná starostlivosť
Špecializovaná ambulantná starostlivosť Špecializovaná ambulantná starostlivosť
Moderné prístrojové vybavenie Moderné prístrojové vybavenie
Lekár na telefón Lekár na telefón
Objednávanie pacientov na recepcii Objednávanie pacientov na recepcii
Ústavná pohotovostná služba 24/7 Ústavná pohotovostná služba 24/7
Sivý zákal – katarakta Sivý zákal – katarakta
Všeobecné informácie pre pacienta pred a po operácii Všeobecné informácie pre pacienta pred a po operácii

Služby

Operačné/liečebné výkony

Mikrochirurgická liečba zahŕňa široké spektrum operačných výkonov na prednom segmente oka, ošetrenie úrazov predného segmentu oka, intravitreálne podávanie liekov.

Sivý zákal - katarakta

Sivý zákal vzniká najčastejšie v dôsledku prirodzeného starnutia šošovky, ale môže byť aj následkom úrazov, celkových ochorení alebo používania niektorých liekov. Príznakom je hmlisté videnie, ktoré nevylepšia ani okuliare, slabšie vnímanie farieb, niekedy pocit dvojitého videnia. Jediná účinná metóda liečby katarakty je operácia.

Všeobecné informácie pre pacientov pred a po operačnom výkone

Účinnosť zákroku a rýchlosť návratu k normálnemu videniu závisí od dodržiavania odporúčaní.

I. očná ambulancia - pre metabolické a cievne ochorenia oka

Poskytuje komplexnú diagnostiku pre pacientov s cievnymi a metabolickými chorobami oka, ako diabetická retinopatia, hypertonická retinopatia, trombózy centrálnej vény sietnice, embólie arteriol sietnice, zápalové ochorenia - retinitídy, chorioretinitídy, degeneratívne ochorenia sietnice, amócie sietnice.

II. očná ambulancia glaukómová, konziliárna

Glaukómová ambulancia sa zaoberá diagnostikou a liečbou glaukómu. Okrem základných diagnostických metód paušálne realizujeme nadštandardné glaukómové vyšetrenie – tomografické vyšetrenie predného segmentu oka a terča (papily) zrakového nervu  (OCT, OCT-RNFL). V prípade potreby indikujeme chirurgickú alebo laserovú liečbu glaukómu. Ambulancia zároveň poskytuje konziliárne služby pre ostatné nemocničné oddelenia, ako aj spádových ambulantných oftalmológov.

III. očná ambulancia pre kataraktovú a refrakčnú chirurgiu oka

Ambulancia poskytuje komplexné vyšetrenie pre pacientov odoslaných na operáciu sivého zákalu, sekundárneho sivého zákalu, pacientov so záujmom o refrakčnú operáciu oka, zároveň realizujeme pooperačné kontroly.

Náš tím špecialistov

MUDr. Mária Hurčíková, primárka

MUDr. Mária Hurčíková, primárka

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1982 nastúpila na očnéoddelenie NsP Trebišov ako sekundárny lekár.

Viac
Mgr. Jana Barilová

Mgr. Jana Barilová

Po ukončení Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach v roku 1987 nastúpila na Oddelenie centrálnych operačných sál v NsP Trebišov.

Viac
MUDr. Miroslava Hricová

MUDr. Miroslava Hricová

Pracuje na oftalmologickom oddelení ako lekárka od roku 2006. Vyštudovala Lekársku fakultu v Košiciach, následne krátko pôsobila v nemocnici v Michalovciach na internom a krčnom oddelení.

Viac
MUDr. Michaela Pilárová

MUDr. Michaela Pilárová

Na oddelenie nastúpila ako sekundárny lekár v roku 2007 po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte v Košiciach. V roku 2013 získala atestáciu v odbore oftalmológia.

Viac
MUDr. Mária Piecková

MUDr. Mária Piecková

Na oftalmologickom oddelení pôsobí ako lekárka od roku 2009. Štúdium Lekárskej fakulty Karlovej univerzity v Prahe ukončila v roku 2008 a následne strávila rok na pracovnom lekárstve v Košiciach.

Viac
MUDr. Jana Muchová

MUDr. Jana Muchová

V trebišovskej nemocnici pracuje od augusta 2005, kedy ukončila štúdium na Lekárskej fakulte v Košiciach. V roku 2010 vykonala atestáciu v odbore oftalmológia.

Viac
MUDr. Eva Harvanová

MUDr. Eva Harvanová

 Absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2008. Lekársky tím JZS-Očná Trebišov rozšírila v roku 2010.

Viac
MUDr. Simona Tutko

MUDr. Simona Tutko

 Absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2017. Od júla 2017 pracuje ako sekundárna lekárka JZS-Očná.

Viac
MUDr. Peter Spišák

MUDr. Peter Spišák

Absolvoval Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2017. Pracuje ako sekundárny lekár JZS-Očná od augusta 2017.

Viac

Poďakovania

Dohodnite si vyšetrenie

Captcha obrázok

056/ 666 0522

Kontakt

Nemocnica s poliklinikou Trebišov,, a.s.

JZS - očná (očné oddelenie)

Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

6.poschodie budovy nemocnice (C pavilón)

E-mailová adresa: maria.hurcikova@svetzdravia.com


Telefonický kontakt:

Recepcia
056/666 0 522
Ambulancia I., II.
056/666 0 545
Ambulancia III.
056/666 0 776
Jednodňová chirurgia
056/666 0 695

056/666 0 600
ÚPS
056/666 0 695