Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

II. Zemplínsky deň ošetrovateľstva

Ošetrovateľstvo v kontexte kvality

"Meranie je prvý krok, ktorý vedie k ovládaniu a nakoniec k zlepšeniu. Ak niečo nemôžete merať, nemôžete to pochopiť. Ak niečo nemôžete pochopiť, nemôžete to ovládať. Ak niečo nemôžete ovládať, nemôžete to zlepšiť."
                                                                                                 - Dr. H. James Harrington

Nemocnica s poliklinikou a.s. Trebišov a Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek organizovala konferenciu určenú pre zdravotníckych pracovníkov a manažment nemocnice.

Konferencia je zaradená do systému hodnotenia účasti na odborných vedeckých podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR č.366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Konala sa  v Mestskom kultúrnom stredisku, dňa 23.10.2013.


 

 
© 2016 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené