Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Hodnotenie trebišovskej nemocnice podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO)

Trebišovská nemocnica skončila pri hodnotení nemocníc inštitútom INEKO v skupine všeobecných nemocníc v prvej desiatke, konkrétne na 7. mieste zo všetkých sledovaných nemocníc na Slovensku.

5GdY.tv3_jpg-1-1.jpg

V rámci tohto ocenenia sa sledovali vybrané ukazovatele - spokojnosť pacientov, kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenie a transparentnosť nemocnice za obdobie 2013 - 2016. Hodnotené nemocnice museli prejsť kvalifikačnými kritériami komplexnosti a dostatočnej veľkosti vzorky pri sledovaných ukazovateľoch. Posudzované bolo obdobie rokov 2013 až 2016, pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia rozdelené do dvoch kategórií, pričom každá kategória bola hodnotená samostatne. Inštitút INEKO preberal štatistické údaje zo zdravotných poisťovní, ministerstva zdravotníctva, od samotných nemocníc, od ÚDZS a od jednotlivých krajov. Z dosiahnutého úspechu sa úprimne tešíme a veríme, že budeme pokračovať v nastolenom trende aj v budúcnosti.