Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Zemplínsky deň ošetrovateľstva

Dňa 21. septembra sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove konal VI. Zemplínsky deň ošetrovateľstva. Hlavným organizátorom konferencie je už tradične Nemocnica Svet zdravia Trebišov a.s., Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek a mesto Trebišov zastúpené primátorom mesta Marekom Čižmárom. O tom, že toto podujatie má svoju tradíciu svedčí zaplnená kinosála Mestského kultúrneho strediska účastníkmi z rôznych miest zemplínskeho regiónu a nemocníc siete Svet zdravia. Hlavnou témou podujatia bola „Odbornosť - profesionalita - ľudskosť". Tri atribúty povolania lekára, sestry, ktoré nie je možné od seba oddeliť.

DSC_0930.JPG

V úvode účastníkov VI. Zemplínskeho dňa ošetrovateľstva privítala Katarína Šuľáková, námestníčka pre ošetrovateľstvo a požiadala o krátke príhovory hostí, primátora mesta Mareka Čižmára, riaditeľa nemocnice Juraja Bazára a hlavnú manažérku pre oblasť ošetrovateľstva Sveta zdravia Tatianu Kosťovú.

DSC_0053.JPG

Prvé dva bloky konferencie boli venované odborným témam. Týkali sa dobrovoľníctva a jeho fungovaniu v nemocnici, alternatívnym pôrodom, o ktoré je v poslednej dobe čoraz väčší záujem zo strany budúcich mamičiek, novým trendom v Očnom a ORL odbore, konceptu bazálnej stimulácie, paliatívnej starostlivosti a novým trendom ošetrovania rán V.A.C systémom. Tretí blok bol venovaný emóciám a zvládaniu krízových situácií v pomáhajúcej profesii, ktorou je povolanie lekára, sestry, či iného zdravotníckeho pracovníka. Medzi jednotlivými blokmi, po odznení tém nasledovala plodná diskusia. Účastníci kládli otázky k odprednášaným témam, ale zdieľali aj vlastné skúsenosti z ošetrovateľskej, či lekárskej praxe.

Spoločným menovateľom celého podujatia bola príjemná atmosféra, konštruktívna komunikácia, otvorenie sa zmenám a nový pohľad na prezentované odborné témy.

DSC_0996.JPG

Ďakujeme všetkým zúčastneným za podporu a tešíme sa na stretnutie znova o rok pri ďalších zaujímavých témach.

DSC_0967.JPG