Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Aj my podporujeme "Tour de Tokaj 2017"

Nemocnica Sveta Zdravia Trebišov sa zapojila do druhého ročníka športového podujatia pod názvom „Tour de Tokaj 2017," ktoré sa uskutočnilo v sobotu 09.09.2017 v čase od 10:00 do 17:00 hod.

Táto zaujímavá akcia bola spojením bežeckých a cyklistických pretekov, ktoré boli usporiadateľmi vytýčené trasami cez vinohrady vo celosvetovo známej vinohradníckej oblasti Tokaj. Práve jedinečnosť prírody regiónu a typické scenérie rozsiahlych vinohradov sa stali miestom pre priaznivcov tohto športového podujatia. Trebišovská nemocnica podporila túto vynikajúcu športovú aktivitu, a to prostredníctvom zabezpečenia zdravotnej starostlivosti pre účastníkov pretekov, ale i pre návštevníkov podujatia. Na plynulý priebeh pretekov bez nehôd a zranení dozeral tím nemocnice Sveta zdravia Trebišov. Do pretekov sa zapojili i zamestnanci nemocnice, ktorí reprezentovali aj našu hlavnú myšlienku - zdravý životný štýl. Celý deň sa niesol v športovom duchu a už teraz sa tešíme na ďalší ročník pretekov.

tour de tokaj.png