Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Nemocnica v Trebišove Vás pozýva na 6. ročník Zemplínskeho dňa ošetrovateľstva

Nemocnica Svet zdravia Trebišov Vás pozýva na Zemplínsky deň ošetrovateľstva, ktorý sa bude konať 21. septembra 2017 v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove, so začiatkom o 9:30 hod.

Ide o šiesty ročník celoslovenskej konferencie pripravovanej v Trebišove. Spoločnou snahou predchádzajúcich ročníkov bolo urobiť z tohto podujatia konferenciu, ktorá prinesie účastníkom vždy nové informácie a vízie. Vzhľadom k tomu, že si uvedomujeme hodnoty, dôležitosť a potreby pomáhajúcich profesií, bude tento rok nosnou témou „Odbornosť - profesionalita - ľudskosť."

pozvanka.jpg

Pre potvrdenie účasti na tomto podujatí je potrebné vyplniť záväznú PRIHLÁŠKU.

Vypísanú prihlášku je potrebné zaslať na mailovú adresu: silvia.kovacova@svetzdravia.com spolu s potvrdením o zaplatení konferenčného poplatku.

Tešíme sa na Vašu účasť.