Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Mladí medici praxujú aj v trebišovskej nemocnici

V dňoch 21.08. - 25.08.2017 prebieha v trebišovskej nemocnici ojedinelý projekt pod názvom Letný camp.

LC.jpg

Naša nemocnica je jedna zo štyroch východoslovenských nemocníc siete nemocníc Svet zdravia, ktorá sa aktívne zapojila do programu letných odborných stáži pre študentov lekárskych fakúlt.

Počas vopred pripraveného programu má top 20 vybraných účastníkov možnosť vyskúšať si prácu na špecializovaných oddeleniach v rámci jednotlivých nemocníc. V trebišovskej nemocnici si budúci medici môžu pozrieť naše dve špecializované kompetenčné centrá - očné oddelenie a oddelenie otorinolaryngológie. Zamestnanci nemocnice si pre nich pripravili nielen pútavú prezentáciu svojho oddelenia a odboru, ale aj rôzne vyšetrenia, spôsoby liečby a špeciálne zdravotnícke postupy, s ktorými sa na týchto oddeleniach zdravotníci denne stretávajú. Takisto im je prezentovaná ukážka chirurgického klastra a OAIM, ktorá je spojená s odborným výkladom fungovania týchto špecifických oddelení. Zaujímavou aktivitou pre budúcich medikov je aj možnosť zúčastniť sa priamo na operáciách katarakty a operáciách v rámci odboru ORL.

Cieľom týchto činností je ukázať budúcej generácii medikov priestor na realizáciu kvalitnej medicíny aj v podmienkach regionálnej - trebišovskej nemocnice. Veríme, že stáž v našej nemocnici prinesie budúcim lekárom príjemné skúsenosti a zážitky, ktoré ich pozitívne ovplyvnia v ich neskoršom profesionálnom živote.