Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Primátorská kvapka krvi 2017

Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude potrebovať krv sám alebo niekto z jeho blízkych. Práve teraz, počas letných prázdnin a dovoleniek, evidujeme zvýšené riziko vzniku rôznych úrazov, dopravných nehôd a iných život ohrozujúcich situácií. V týchto súvislostiach preto stúpa aj potreba krvi. Naše veľké poďakovanie preto patrí všetkým darcom, ktorí počas voľných dní myslia aj na pacientov, ktorí krv nutne potrebujú.

Do projektu „Primátorská kvapka krvi 2017" sa dnes 23.08.2017 zapojili aj zamestnanci mestského úradu na čele s primátorom mesta Trebišov, p. PhDr. Marekom Čižmárom a prišli darovať krv. Všetci darcovia spolu so srdečným a ústretovým zdravotníckym personálom hematologicko-transfúziologického oddelenia nemocnice Sveta zdravia Trebišov svojim činom, darovaním životodarnej tekutiny, napomohli k záchrane ľudského života. Do tohtoročnej primátorskej kvapky krvi sa zapojilo 32 darcov.

Všetkým darcom úprimne ďakujeme.