Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Rady odborníkov siete nemocníc Svet zdravia rozšíri MUDr. Peter Moščovič

Interné oddelenie v Nemocnici s poliklinikou Trebišov, a.s., má nové vedenie. Novým primárom je MUDr. Peter Moščovič, CSc..

Ak máte dlhodobé problémy s činnosťou srdca či vnútorných orgánov, vyhľadajte v trebišovskej nemocnici internistov. Týchto špecialistov povedie odborník s bohatými praktickými skúsenosťami.

„Trebišovské interné oddelenie je na vysokej úrovni v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Verím, že spoločne s kolektívom a mojimi skúsenosťami budeme pokračovať v jeho úspešnom napredovaní,“ povedal nový primár interného oddelenia, MUDr. Peter Moščovič, CSc.

MUDr. Peter Moščovič má špecializáciu I. a II. stupňa v odbore vnútorného lekárstva. Posledných desať rokov pôsobil na  I. internej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura ako zástupca prednostu.

Pôsobí vo viacerých lekárskych odborných spoločnostiach: Slovenská lekárska spoločnosť, Internistická spoločnos, Kardiologická spoločnosť, Spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne a Slovenská hyperziologická spoločnosť.


 
© 2016 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené