Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Keď nás naša práca napĺňa

Na to, aby sme mohli poskytovať našim pacientom kvalitnú a odbornú zdravotnú starostlivosť, je potrebný zdravotnícky personál, ktorý sa neustále vzdeláva a napreduje vo svojej profesionálnej odbornosti.

Sme radi, že jedna z našich psychologičiek z psychiatrického oddelenia, Mgr. Jana Maliňáková, je okrem svojej práci v nemocnici aj výskumným pracovníkom v Národnom ústave duševného zdravia so sídlom v Prahe.

Táto významná inštitúcia má medzinárodné renomé a v odborných kruhov je vysoko hodnotená. Mgr. Maliňáková, ako výskumná pracovníčka Národného ústavu duševného zdravia, sa aktívne podieľa na vývine nových klinických metód v oblasti skúmania depresií a úzkostných porúch.

Takisto analyzuje dáta a robí výstupy, ktoré sú súčasťou mnohých zahraničných publikácii. Sama publikuje a vydáva odborné články, ktoré sú prezentované na svetovej úrovni. O jej práci sa môžete dočítať viac na linku.

Veríme, že osobná zanietenosť Mgr. Maliňákovej a jej úprimný záujem vzdelávať sa, budú pre našich pacientov jasným signálom, že nám záleží na tom, aby sme im vedeli pomôcť a poskytnúť komplexnú zdravotnú starostlivosť na čo najvyššej úrovni.

1111.PNG