Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Oftalmologické kompetenčné centrum

Oftalmologické kompetenčné centrum

Činnosť JZS-očná v NsP Trebišov je zameraná na poskytovanie odbornej starostlivosti pre pacientov s poruchami zraku operačnou mikrochirurgickou a konzervatívnou liečbou.

Otorinolaryngologické kompetenčné centrum

Otorinolaryngologické kompetenčné centrum

 Všetko pod jednou strechou a kratšie čakacie lehoty

Špecializované zariadenie Trebišov

Špecializované zariadenie Trebišov

Špecializované zariadenie Trebišov, s celkovou kapacitou 30 miest, poskytuje sociálne služby formou celoročného pobytu pre klientov, ktorí trpia poruchami správania, mentálnou retardáciou, schizofréniou a ďalšími diagnózami.

 
 
© 2016 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené