Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

  • Nové telefónne číslo na recepciu:  +421 (0) 56 666 0 522
×

Dobrovoľníctvo Krajší deň

Dobrovoľníctvo Krajší deň

 Dobrovoľnícky projekt v nemocniciach Sveta zdravia

Oftalmologické kompetenčné centrum Trebišov

Oftalmologické kompetenčné centrum Trebišov

Činnosť JZS-očná v NsP Trebišov je zameraná na poskytovanie odbornej starostlivosti pre pacientov s poruchami zraku operačnou mikrochirurgickou a konzervatívnou liečbou.

Otorinolaryngologické kompetenčné centrum Trebišov

Otorinolaryngologické kompetenčné centrum Trebišov

 Všetko pod jednou strechou a kratšie čakacie lehoty

Špecializované zariadenie Trebišov

Špecializované zariadenie Trebišov

Špecializované zariadenie Trebišov, s celkovou kapacitou 30 miest, poskytuje sociálne služby formou celoročného pobytu pre klientov, ktorí trpia poruchami správania, mentálnou retardáciou, schizofréniou a ďalšími diagnózami.

 
 
© 2017 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené