Zdravotná starostlivosť
novej generácie

Kľúčové medicínske výkony

shutterstock_105929993.jpg

Pozrite si hlavné medicínske výkony realizované v kľúčových medicínskych oblastiach

Oftalmologické kompetenčné centrum

Oftalmologické kompetenčné centrum

Komplexná oftalmologická starostlivosť pod jednou strechou.

Otorinolaryngologické kompetenčné centrum

Otorinolaryngologické kompetenčné centrum

 Všetko pod jednou strechou a kratšie čakacie lehoty

Špecializované zariadenie Trebišov

Špecializované zariadenie Trebišov

Špecializované zariadenie Trebišov, s celkovou kapacitou 30 miest, poskytuje sociálne služby formou celoročného pobytu pre klientov, ktorí trpia poruchami správania, mentálnou retardáciou, schizofréniou a ďalšími diagnózami.

Laparoskopické operácie


Chirurgické oddelenie Nemocnice s poliklinikou Trebišov, a.s. je v oblasti laparoskopiských operácií uznávaným pracoviskom ako na Slovensku tak aj v zahraničí.

Pekná nemocnica


Projekt Pekná nemocnica je spoločná iniciatíva zamestnancov siete regionálnych nemocní Svet zdravia.

 
 
© 2013 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené