Kontaktujte nás

Zdravotná starostlivosť
novej generácie

  • Telefónne číslo na recepciu:  +421 (0) 56 666 0 522
  • Nemocnica Svet zdravia Trebišov si Vás dovoľuje pozvať na darovanie krvi, ktoré sa uskutoční 09.12.2016, od 7,30 hod. v priestoroch hematologicko-transfúzneho oddelenia. Každého darcu čaká po odbere prezentácia vín značky J & J Ostrožovič, spojená s ochutnávkou. Tešíme sa Vás.
×

Oftalmologické kompetenčné centrum Trebišov

Oftalmologické kompetenčné centrum Trebišov

Činnosť JZS-očná v NsP Trebišov je zameraná na poskytovanie odbornej starostlivosti pre pacientov s poruchami zraku operačnou mikrochirurgickou a konzervatívnou liečbou.

Otorinolaryngologické kompetenčné centrum Trebišov

Otorinolaryngologické kompetenčné centrum Trebišov

 Všetko pod jednou strechou a kratšie čakacie lehoty

Špecializované zariadenie Trebišov

Špecializované zariadenie Trebišov

Špecializované zariadenie Trebišov, s celkovou kapacitou 30 miest, poskytuje sociálne služby formou celoročného pobytu pre klientov, ktorí trpia poruchami správania, mentálnou retardáciou, schizofréniou a ďalšími diagnózami.

 
 
© 2016 Svet zdravia, a.s. - všetky práva vyhradené